Физиотерапеути Србије су активни како међусобно, тј.струковно тако са становништвом, свих старосних и професионалних категорија.

Струковна друштвена активност подразумева да се физиотерапеути удружују у струковна удружења (струковне асоцијације) како би унапредили своју професију.

Данас у Србији постоје 4 струковна удружења. То су: Друштво физиотерапеута Србије – ДФС, Друштво физиотерапеута у Савезу здравствених радника Србије, Друштво дипломираних физиотерапеута и Физиотерапеутска асоцијација Србије.

Најстарије физио удружење, Друштво физиотерапеута Србије (ДФС), је потекло из Удружења физио и радних терапеута Југославије, 1956. године. Ово удружење су чиниле подружнице односно удружења физиотерапеута Република које су чиниле Југославију. По распаду заједничке државе - Југославије ова удружења прерастају у национална. ДФС је једина национална асоцијација, која је чланица Светске конфедерације физиотерапеута.

 

СВЕТСКА КОНФЕДЕРАЦИЈА

Светска конфедерција (World Confederation physical therapy – WCPT) је светско удружење националних удружења физиотерапеута. Друштво физиотерапеута Србије је чланица од 1999. године, међу првима са Балкана.

Веома је важно што су физиотерапеути Србије преко своје националне асоцијације чланови ове велике физио дружине.

Слике и видео снимак

 no image icon 23492

video icon image