НАЈПОПУЛАРНИЈЕ КАТЕГОРИЈЕ

ФИЗИОЕДУКАЦИЈА

ФИЗИОПУБЛИКАЦИЈЕ

ФИЗИО Континуирана
Медицинска Едукација


КЛУБ ФИЗИОТЕРАПЕУТА

Популарни курсеви и семинари

Менаџмент у радиологији у рехабилитацији

Традиоционална медицина у физиотерапији

Бањски туризам као облик здравственог туризма

Лековите и минералне воде у служби здравља

О Нама

Због обима и значаја рада физиотерапеута у превентиви и лечењу, јавила се потреба за тачним, јасним и квалитетним представљањем физиотерапеутског рада у пуној величини. И тако настаде овај сајт.

Физиотерапеути Србије заслужују да имају свеобухватан сајт, који на савремен начин показује физиотерапеутску професију и праксу. Овај сајт подржава управо ову тежњу.

Такође, јавност потребује да упозна физиотерапеутски рад како би могао да препозна ситуације када је неопходна физио помоћ и на тај начин помогне себи и својима.

Овај сајт омогућава доступност информација како стручној јавности тако и становништву.

Контакт