Образоавње физиотерапеута у Србији има своју историју. 

Оно датира почетком 20.века и током тог дугог периода физиотерапеутско образовање је од курсева „стигло“ до факултетског образовања.

Данас, у Србији физиотерапеути стичу образовање у средњим, вишим (струковним) школама и на медицинском факултету, државног и привантог просветног сектора државе.

Такође, поред образовања физиотерапеута за рад у хуманој медицини постоји и образовање за ветеринарског физиотерапеута (ветфизио, веттерапеут). 

У свету ветобразовање је на академском нивоу, док у Србији оно је на нивоу КМЕ програма (КМЕ курсева).

Упоредо са развојем физиопраксе развијало се и физио образовање, па и у овом сегменту србски физиотерапеути показују своје специфичности.