SvetskiDanStarih

 

На медицинском календару први октобар се обележава као Светски дан старих. То је Дан када се сетимо наших суграђана 65+.

Уједињене нације су 14.децембра 1990. године својом резолуцијом  први октобар прогласиле за Дан старих. Овим се желело скренути пажња на старе људе широм света и на њихове потребе. Идеја је била да се потребе људи 65+ ускладе са друштвено социјалним приликама.

У модерном свету и концептима живота које доноси савремена цивилизација све је више отуђења. С тим у вези је и геријатријска полупација, јер је она највише погођења. Треће животно доба доноси  низ ограничења, пре свега  у мобилности,  а потом и у ширем смислу, у друштвено социјалном, психолошком, менталном. Наравно ту је и велика ширина, она животна, коју доносе године искуства проживљеног. За њу, најчешће немамо времена. Тога постанемо свесни тек када се она изгуби, њиховим одласком.

Физиотерапеути се усвојој пракси врло често се сусрећу са старим људима, њиховим потребама и ограничењима. Најчешће је то дивна размена помоћи, сврсисходно дружење које доноси обострано задовољство. Са једне стране задовољство учињеног, а са друге задовољство савладане препреке.

На овај дан физиотерапеути Србије се придружују обележавању Светског дана старих, пре свега својим свакодневним радом, који доноси многа решења за све наше који су у 65 +.