Физиокме – физиотерапеутска континуирана медицинска едукација подразумева унапређење знања после формалног образовања. Оно мора бити пермаментно односно континиурано, јер је то потреба праксе, а за добробит здравственог корисника.

Физиокме се у Србији спроводи према законској регулативи која поразумева акредитацију кме програма (процену квалитета) од стране надлежног државног органа, тј. Комора медицинских професионалаца. Програм који буде акредитован, доноси одређени број бодова који су неопходни за добијање лиценце (дозволе за рад) за одређени временски радни период.

И раније, пре законски дефинисане континуиране медицинске едукације физиотерапеути су се едуковали на различитим кме програмима.

 

КМЕ ПРОГРАМИ